Ethicality, ILTA Code of Ethics, Language testing

ILTA Etiese Kode in Afrikaans gepubliseer

Nadat NExLA-lede die ILTA Code of Ethics vertaal het, sit hy nou daar heel eerste op die ILTA blad van vertalings daarvan: ILTA Code of Ethics translations.

ILTA staan vir: International Language Testing Association, dus die Internasionale Vereniging vir Taaltoetsing. Die Kode bevat ʼn stel beginsels wat moet dien as  maatstaf van aanvaarbare etiese optrede onder alle taaltoetsers.

Welgedaan aan die volgende span:

VERTALERS:  Gini Keyser (Universiteit van die Vrystaat), Sanet Steyn (Universiteit Kaapstad)

NASIENERS: Albert Weideman, Colleen du Plessis, Theodorus du Plessis
(Universiteit van die Vrystaat);  Stef Ferreira (Magic Camel Communications)